12 Σεπτεμβρίου, 2020

Ποιες οι εδαφοκλιματικές απαιτήσεις της καλλιέργειας της παουλόβνιας; Πότε να ξεκινήσω την καλλιέργεια της;

Η παουλόβνια μπορεί να αναπτυχθεί στη ζώνη που περιλαμβάνεται μεταξύ του 40 βόρειου και 40 νότιου γεωγραφικού πλάτους και σε υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι 2000 μέτρα. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, μπορεί να καλλιεργηθεί σε περιοχές με θερμοκρασίες -20ο C και 40ο C, ενώ οι άριστες συνθήκες είναι μεταξύ 24ο C και 29ο C.