Τι να κάνω ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από τον παγετό στις ελιές;

Ποιες είναι οι χημικές ιδιότητες και οι χρήσεις της στέβιας;
8 Οκτωβρίου, 2020
Έχει θετική επίδραση η εδαφοκάλυψη στην καλλιέργεια της φράουλας;
24 Οκτωβρίου, 2020

Η ύπαρξη ζημιάς από παγετό στην ελιά είναι εμφανής με την εμφάνιση της νέας βλάστησης. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να γίνεται αφαίρεση όλων των τμημάτων της κόμης του δέντρου που έχουν ξεραθεί ή έχουν υποστεί σημαντική ζημιά.
Γίνεται ένα κλάδεμα στην ετήσια βλάστηση, αλλά και στους μικρούς και στους μεγάλους βραχίονες. Σε περίπτωση πολύ σημαντικής ζημιάς αποκόπτονται ακόμη και ολόκληρα δέντρα
Στους βλαστούς που έχει παρατηρηθεί ζημιά από παγετό γίνεται κλάδεμα σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 45% σε ολόκληρη την περίμετρο του δέντρου.
Στην περίπτωση αποκοπής του κορμού αυτή πρέπει να γίνει πολύ χαμηλά κοντά στο έδαφος.
Αν ο κορμός δεν έχει ζημιωθεί και η ζημία περιορίζεται στους βραχίονες, τότε πρέπει να αφήνονται και τμήματα των πρώτων βραχιόνων. Όταν κριθεί σκόπιμη η καρατόμηση του δέντρου, αυτή πρέπει να γίνει στους κύριους βραχίονες ή στη βάση του κορμού. Σε δέντρα που το εμβόλιο είναι ψηλά στον κορμό, και είναι μεγάλης ηλικίας και η ζημία από τον παγετό είναι και κάτω από το σημείο του εμβολιασμού, τότε πρέπει να εκριζώνεται το δέντρο και να φυτεύεται ένα νέο δενδρύλλιο ή γίνεται καρατόμηση του δέντρου χαμηλά στον λαιμό , ενώ επιλέγονται κάποιες παραφυάδες και στις οποίες γίνεται εμβολιασμός με την επιθυμητή ποικιλία ελιάς
Πρέπει να αφήνεται ακλάδευτη η καινούρια βλάστηση που θα προκύψει για ένα τουλάχιστον χρόνο
Δεν πρέπει να γίνεται λίπανση των δένδρων που έπαθαν σοβαρές ζημιές κατά την χρονιά της ζημιάς . επίσης πρέπει να γίνεται άρδευση των δέντρων με τις απαραίτητες ποσότητες νερού και να γίνεται καταστροφή των ζιζανίων εγκαίρως.
Τα ποτίσματα πρέπει να διακόπτονται έγκαιρα στο τέλος του καλοκαιριού, για να προλάβει να «ψηθεί» η νέα βλάστηση και να αποφευχθούν ζημιές από νέους παγετούς. Η καταπολέμηση των φυλλοφάγων εντόμων είναι απαραίτητη εργασία και πρέπει να γίνεται με κατάλληλους ψεκασμούς των δέντρων: Στο τέλος του φθινοπώρου πρέπει να γίνεται ψεκασμός των δένδρων με χαλκούχα φάρμακα για να προστατευτούν από πιθανό νέο παγετό.