Έχει θετική επίδραση η εδαφοκάλυψη στην καλλιέργεια της φράουλας;

Τι να κάνω ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από τον παγετό στις ελιές;
24 Οκτωβρίου, 2020
Πληροφορίες για τα χλωρά κλαδέματα στην ποικιλία αμπέλι «ντεμπίνα»
24 Οκτωβρίου, 2020

Η εδαφοκάλυψη του εδάφους είναι μία πρακτική που εφαρμόζεται στην καλλιέργεια της φράουλας ώστε να επιτύχουμε υψηλό εισόδημα. Η τεχνική αυτή, είναι γνωστή από πολλά χρόνια και εφαρμόζεται ειδικά στην καλλιέργεια της φράουλας, συνίσταται δε στην μερική ή ολική κάλυψη του εδάφους ώστε να αποφεύγονται οι αναβλαστήσεις των φυτών που καλλιεργούνται.

Τα πλεονεκτήματα από την εδαφοκάλυψη είναι τα εξής:

  • Αυξάνει η θερμοκρασία του εδάφους
  • Γίνεται έλεγχος των ζιζανίων
  • Διατηρείται για μακρό χρονικό διάστημα η κοκκώδης δομή του εδάφους, ενώ προστατεύεται από αυτή από την καταστροφική δράση της βροχής
  • Μειώνεται η απώλεια του εδαφικού νερού λόγω της εξάτμισης ενώ αυξάνεται η ανοδική φορά του υπεδάφιου νερού με αποτέλεσμα την σταθερή υγρασία στη ριζόσφαιρα των φυτών.
  • Αυξάνεται η περιεκτικότητα σε ανθρακικό ανυδρύτη  κάτω από το υλικό εδαφοκάλυψης που ευνοεί την διαλυτότητα του φωσφόρου και του καλίου ενώ περιορίζει τις απώλειες του αζώτου λόγω απορροής εξασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.
  • Περιορίζει την ζημιές των καρπών λόγω της επαφής τους με το έδαφος και μείωσης της μετάδοσης εδαφικών παρασίτων στους καρπούς όπως είναι ο Botrytis cinerea.
  • Μεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αν και αναπτύσσεται περισσότερο επιφανειακά.
  • Ευκολύνεται η συγκομιδή των καρπών, επειδή οι καρποί είναι πιο ορατοί.