Τι είναι η χλωρά λίπανση; Με τι φυτά γίνεται και τι ωφέλειες έχουν οι καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται;

Ποιες είναι οι κλιματικές και εδαφολογικές απαιτήσεις του λωτού.
25 Οκτωβρίου, 2020
Oι πασχαλίτσες είναι πράγματι ωφέλιμα έντομα στην γεωργική παραγωγή και στην βιολογική γεωργία;
25 Οκτωβρίου, 2020

Ο όρος χλωρή λίπανση χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια των φυτών με τα οποία γίνεται εδαφοκάλυψη της επιφάνειας του εδάφους μίας κύριας καλλιέργειας. Εφαρμόζεται ανάμεσα από τις γραμμές φυτεύσεως των δενδροκομικών καλλιεργειών αλλά και στο ενδιάμεσο χρονικό περιθώριο μεταξύ δυο συνεχόμενων καλλιεργειών στις μονοετείς καλλιέργειες. Τα φυτά αυτά σε κατάλληλο χρόνο ενσωματώνονται στο έδαφος εμπλουτίζοντας το με οργανική ουσία.
Η επιλογή του κατάλληλου φυτικού είδους γίνεται με βάση το κλίμα της περιοχής, το pH του εδάφους και την σύσταση του εδάφους,
Η σπορά των φυτών της χλωρής λίπανσης γίνεται όταν το έδαφος έχει κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ποσότητα του σπόρου των φυτών της χλωρής λίπανσης εξαρτάται από το είδος του φυτού, και τον βαθμό της επιθυμητής εδαφοκάλυψης. Η ενσωμάτωση των φυτών αυτών στο έδαφος γίνεται την περίοδο της ανθοφορίας, με θερισμό και όργωμα.
Με την χλωρή λίπανση το έδαφος εφοδιάζεται με οργανική ουσία η οποία αποσυντίθεται σταδιακά αποδίδοντας στα φυτά της κύριας καλλιέργειας τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.
Επίσης, συμβάλλει, στη καταπολέμηση ανεπιθύμητων για την καλλιέργεια, ζιζανίων επειδή τα ανταγωνίζεται και επομένως τα εμποδίζει να αναπτυχθούν. Πολύ σημαντική είναι η ωφέλεια από την βελτίωση τη δομής του εδάφους, συμβάλλοντας στην δημιουργία του αργιλοχουμικού σύμπλοκου που αποτελεί βασικό παράγοντα της γονιμότητας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το έδαφος από την διάβρωση και προστατεύει τις καλλιέργειες επιδρώντας σαν θερμομομονωτικό υλικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Φυτά που χρησιμοποιούνται στην χλωρή λίπανση είναι τα ψυχανθή όπως πχ η μηδική, το τριφύλλι, τα ρεβίθια, τα κουκιά κ.α αλλά και αγρωστώδη όπως το κριθάρι, η βρώμη, αλλά και σταυρανθή κ.α